Karistuse kustumine ja kriminaalkaristuse mõju pärast karistuse kandmist

Karistuse kustumine on vaid üks näide sellest, et kuriteos süüdimõistmine toob endaga kaasa muudki ebameeldivat peale karistuse enda. Õigemini on probleemiks see, et kustumisele eelnevalt on karistus mittekustunud, kehtivas olekus. Karistuse kustumine puudutab ka väärteoasju, aga kaasnev tüli on suurim just kriminaalasjadega seoses.

Mis on karistuse kustumine

Karistuse kustumine töötab nii.

 1. Inimene või juriidiline isik mõistetakse kriminaalkorras süüdi ja karistatakse.
 2. Kui süüdimõistev otsus jõustub, kantakse karistus karistusregistrisse. Kuniks see sinna jääb (ei ole arhiveeritud) on tegu kehtiva karistusega.
 3. Seejärel kannab süüdimõistetu karistuse ära, olgu see siis rahaline karistus, reaalne või tingimisi vangistus. Karistus on jätkuvalt karistusregistris, st kehtiv.
 4. Karistuse ära kandmisest hakkab kulgema tähtaeg, pärast mille möödumist kustutatakse karistus registrist. Õigemini kantakse karistus arhiivi. Nüüd on karistus kustunud, aga arhiivis hoitakse andmeid edasi, kuriteo kohta käivaid andmeid veel 50 aastat.

Mis kaasneb kehtiva karistusega

Kehtiv karistus mõjutab süüdimõistetu õigusi sõltumata sellest, kas ta paneb või ei pane toime uusi kuritegusid.

Uue kuriteo toimepanemisel võib kehtiv karistus mõjutada kuriteo kvalifikatsiooni, kui see sõltub karistatusest (nt korduvus). Nt mootorsõiduki juhtimisel joobeseisundis (karistusseadustiku §-s 424 sätestatud kuritegu) tähendab karistatuse olemasolu võrreldes selle puudumisega seda, et karistuseks ei saa olla enam rahaline karistus ja maksimaalne vangistus on 1/3 võrra pikem. Lisaks tuleb seaduse kohaselt pöörata karistus vähemalt osaliselt täitmisele (reaalne vangistus) ja võtta ära juhtimisõigus. Kuigi kohtupraktikas on vähendatud võimalusi arhiveeritud karistusandmetega opereerida, leidub piisavalt õiguskaitseorganite ametnikke, kellele meeldib välja trükkida lisaks kehtivatele ka arhiveeritud karistusandmed. Ju siis leidub ka otsustajaid, kellele meeldib sellist karistusajalugu lugeda ja sellest järeldusi teha.

Ka edaspidise õiguskuulekuse korral kaasnevad karistatusega mitmesugused muud piirangud. Autojuhiluba ei anta neile, kel on kehtivad karistused liiklussüütegude eest (liiklusseaduse § 106 lg 1). Relvaluba ei anta teatud kehtivate kriminaal- ja väärteokaristuste korral (relvaseaduse § 36).

Ka kustunud karistus võib välistada teatud ametites (nt õigusemõistmisega seotud ametid) töötamise. Jne.

Kui kaua võtab aega karistuse kustumine

Karistuse kustumise aeg sõltub, mille eest ja milline karistus määrati/mõisteti. Reegliks on, et mida raskem süütegu ja karistus, seda kauemaks jääb karistus kehtivaks.

Väärteokaristused kustuvad üldreeglina aastaga nende kandmisest. Kuriteo eest mõistetud rahaline karistus kustub kolme aastaga selle tasumisest. Aga näiteks 5-20-aastane reaalne vangistus kustub kümne aastaga pärast selle kandmist.

Alaealiste õigusrikkujate osas on karistuse kustumisetähtajad enamasti lühemad.

Kohtuotsuse avaldamine Riigi Teatajas

Lõpuks on veel üks ebameeldivus, seda eriti neile, kes on küll eksinud, karistuse ära kandnud ning jätkanud elu seadusekuulekalt. Kriminaalasjades tehtud jõustunud süüdimõistvad kohtuotsused (välja arvatud väga üksikud erandid) avaldatakse Riigi Teatajas, sh süüdi mõistetud inimese nimi ja isikukood. Info leidmiseks ei pea midagi taotlema ega põhjendama, kriminaalasjades tehtud süüdimõistvad kohtuotsused leiad siit. Sisesta huvipakkuv nimi või isikukood, ja voilà.

Kuniks kohtuotsus on leitav, võib see muidugimõista mõjutada Sinu elu. Raskusi võib tekkida kasvõi korteri üürimise või laenu saamisega, iseasi kas seda otse tunnistatakse. Kriminaalkaristus võib olla dealbreaker süüvimata, mille eest ja millal karistati.

Kuigi karistuse kustumise järgselt asendatakse nimi avalikustatud kohtuotsuses üldjuhul initsiaalidega, on selles olulisi erandeid. Paragrahvid, mille alusel süüdi mõistetud jäävad Riigi Teatajas leitavaks oma nimede all on toodud karistusregistri seaduse §-s 28.

Üks selline erand on narkokuritegu KarS § 184 alusel, st suures koguses käitlemine, mis ei pruugi oma sisult alati olla mastaapne narkoäri. Selle paragrahvi järgi võib karistada ka noort inimest, kel mõtlematusest on enda jaoks taskus suureks koguseks peetav 8 gr kanepit. See kohtuotsus aga on nii nime kui isikukoodi järgi otsitav igavesti või sellise regulatsiooni tühistamiseni.

Samal ajal ei kanna eluaegset häbimärki need, kes on karistatud kergemate surmaga seotud kuritegude eest (nt tapmise lihtkoosseis) või raske kehavigastuste põhjustamise eest, kuigi isiku kuritegelik vägivaldsus võiks ju avalikkusele huvi pakkuda. Samuti ei jää Riigi Teatajasse aegade lõpuni kelmuste eest karistamise otsused (sarikelmid on olemas), altkäemaksu võtmised, vargused. Selline valik on vähemalt küsitav.

Loodetavasti mõni süüdimõistetu tõstatab selle küsimuse kohtulikult ning saame teada, kas karistada saanud inimese igavene häbimärgistamine peagusel kujul saab olla õiguslikult põhjendatud.

Sulle võib veel meeldida

3 kommentaari

 • M.L. 20.01.2022   Vasta →

  Tere,

  Jagan oma lugu, ehk saab minust see, kes asjale seadusliku käigu annab, et end häbipostist vabastada.

  Olen täpselt üks nende seast, kes ca 10 aastat tagasi oli valel ajal vales kohas valede inimestega ning elu keerdkäikude tulemusena osalesin vahendajana (sentigi teenimata, ilma eesmärgita midagi teenida) kanepi käitlemise tehingus (kogus alla kilo, ehk miski 800-900g). Uurija, kes meid trellide taha pani, läks peagi ise ka trellide taha – kuulduste kohaselt oli ta oli kuritegelikus maailmas tuntud tehingute tegija ja infohangeldaja, Ilmar Vähi. Lisaks kaasasid härrased uurijad minu tolleaegse pruudi (kes oli alaealine tol hetkel kuid ei omanud vähimatki rolli peale selle, et tehingu järgselt kuskil kokku saime ja kinnipidamise hetkel koos meiega viibis). Tänu sellele lükkele sain lisaks KarS paragrahv 184-le juurde kena pragrahvi 185.

  Oma vigadest õppinuna ja tegelikult julgen väita, et olles läbi elanud 11 kuud reaalset vanglakaristust, olen musternäidis sellest, et korralik elu pärast trelle on võimalik. Lõpetasin kooli (küll kutsekooli aga tegin ka riigieksamid, seega sain keskhariduse) ning tänu headele tulemustele oli au isegi presidendi vastuvõtul käia. Mõelda vaid, trellide tagant presidendi vastuvõtule. Sama lennukalt on kulgenud ka minu karjäär valitud valdkonnas.

  Ja täna, püüdes pangast närust 10k laenu saada, et kiirelt üks hea tehing sooritada (auto osta, mis on hea tehing ja headele tehingutele tuleb kiirelt reageerida) öeldi mulle viisakalt, et kuniks on asi riigiteatajas, võid vaid unistada laenust.
  Sama info sain ka mõni aasta tagasi, kuid arvasin, et okei, mis seal ikka, ootame veel paar aastat.
  Ning nüüd selgub, et see on igavene?!?! Teades täpseid kuriteo asjaolusid ja kogu seda lollide (liialdamata – LOLLIDE) sündmuste arengut ning oma “paranemist” sotsiaalselt kõlbulikuks inimeseks tunnen, et see on maru ebaõiglane, kui elu kätte mängitud kaartide tõttu pean igavesti häbipostis mädanema ning see ei tekita vähimatki tahtmist enam riigi eest seista, ühtegi maksu maksta ega hea eeskujulik kodanik olla.

  Mis võimalused on, et seda olukorda muuta?
  Ideaalis võiks kogu see seadus muutuda kuid vähemalt enda ja tolleagse pruudi (kes muide, toonitan, survestati ja paigutati ebaõiglaselt asjatult pättide uurijate poolt kaasusesse) nimed eemaldada?
  Ometigi tehti ju erand, et kaitseväkke nende paragrahvidega inimesi sooviti küll!?

 • Denes Surgutski 13.09.2022   Vasta →

  Tere
  Selline küsimus ,et mulle määrati lubadeta mootorsõiduki juhtimise eest 1.5 aastat tingimisi karistus. kui tingimisi karistus ära kantud kas saan minna peale seda ARK juhilube tegema või pean lisaks tingimisi ajale veel ootama mingi aja.

  • Risto Käbi 13.09.2022   Vasta →

   Praeguse seaduse kohaselt ei tohi olla karistatust, st karistus peab olema mitte ainult kantud, vaid ka kustunud. Kui see oli karistus KarS § 423-1 järgi, siis kustumine toimub 2 (tegu toime pandud alaealisena) või 3 (tegu toime pandud täisealisena) aasta pärast alates katseaja lõpust.

Kommenteeri

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.